SELÇUK 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

24 - 25 Temmuz 2021

KARAMAN

Karamanposter_001.jpg

SELÇUK 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

24 - 25 Temmuz 2021

KARAMAN