Kongremiz Akademik Teşvik, Doçentlik, Atama ve Yükselme kriterlerini karşılamaktadır.

Türkiye'den katılım kotası % 40'tır.

Tüm çalışmalar Uluslararası iki kör hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilecektir. Bu sebeple çalışmaların son haftaya bırakılmaması önemlidir. İncelemesi yetişmeyen çalışmalara kongre programında yer verilmeyecektir.