Bildiri özetlerinizi lütfen
kongre mail adreslerine gönderiniz.

 konyakongresi@gmail.com