Bildiri özetlerinizi lütfen
kongre mail adreslerine gönderiniz.

5. Selçuk Zirvesi  için konyakongresi@gmail.com